Kim Jolling
Privacy

Privacy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten hoe we met uw gegevens omgaan.                                                                                                                                                                     

UW PERSOONSGEGEVENS                                                                                          

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kim Jolling en worden niet doorgegeven.                                                          

MAIL OF ANDERE BERICHTEN                                  

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kim Jolling. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  

Kim Jolling verstuurt geen nieuwsbrieven.

FOTO’S GENOMEN DOOR DE DEELNEMER TIJDENS DE WORKSHOP                                                        

Kim Jolling geeft de deelnemer de toestemming om foto’s te nemen in het atelier tijdens de workshop.  Deze mogen gedeeld worden op Facebook & Instagram, enkel en alleen mits de uitdrukkelijke vermelding van@Kim Jolling, zodat de link naar Kim Jolling duidelijk is.

FOTO’S GENOMEN DOOR Kim Jolling TIJDENS DE WORKSHOP                                                            

 Kim Jollling  neemt soms foto’s tijdens een workshop, mits uw toestemming.  U wordt tijdens de workshop gevraagd of er foto’s mogen genomen worden van u.

VIDEO’S & GELUIDSOPNAME GENOMEN DOOR KIM JOLLING OF DEELNEMER Kim Jolling geeft geen toestemming tot het maken van filmpjes, video’s, bewegende beelden of een bepaalde vorm van geluidsopname in het atelier.                        

Vanaf 20 september verhuist het atelier naar Overbroekstraat 36 Wellen.